Lichtjes voor Gorcum

Hebt u de prachtig verlichte kerstboom naast de rotonde bij het gemeentehuis al gezien? Deze boom is het stralend middelpunt van de benefietactie ‘Lichtjes voor Gorcum’. U kunt nu hier een symbolisch lichtje kopen voor in deze boom. De opbrengst van de actie wordt via het Tafelfonds 63 verdeeld onder diverse Gorcumse goede doelen en initiatieven. Lokale doelen kunnen daartoe bij de Ronde Tafel een aanvraag indienen voor financiΓ«le ondersteuning. In de afgelopen jaren zijn op deze manier al diverse initiatieven ondersteund: 

  • Stichting Leergeld Vijfheerenlanden (aanschaf laptops en tablets voor kinderen van minima-gezinnen);
  • Natuurcentrum Gorinchem (fietsen en karren voor de speeltuin);
  • Leger des Heils Gorinchem (sheltersuits voor daklozen);
  • Dierenasiel Gorinchem (medische middelen voor verwaarloosde, bij het asiel gebrachte dieren).

Voor wie steekt u een lichtje aan?

Alle opbrengsten van de actie gaan naar de goede doelen!

Koop nu een lichtje!

Aantal Lichtjes
5,00 per lichtje

πŸ™„ πŸ™‚ πŸ‘Š πŸ‘ 😚 😘 πŸ₯° 😍 πŸ™Œ 🦸

Totale Donatie: 0,00
  • Selecteer je bank