Ronde Tafel 63

is een serviceclub bestaande uit ongeveer 20 heren, in de leeftijd van 30 tot 40 jaar. Door lokale serviceprojecten actief en op eigen wijze te steunen geven wij invulling aan het service element van de Ronde Tafel.

Met diverse activiteiten, zoals een jaarlijks benefietdiner en de verkoop van wijn, wordt geld ingezameld voor het Tafelfonds. Vanuit dit fonds zijn het afgelopen jaar diverse goede doelen gesteund zoals de Struikelstenen Gorinchem, stichting Dapper Kind en Vestingjazz Gorinchem. 

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:

  • Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  • Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  • Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  • Het bevorderen van internationale
    vriendschap, samenwerking en begrip.